О предстоящих переменах..

https://gosveteransvao.ru/novosti/558-o-gryadushchikh-peremenakh-v-seti-tsentrov-sotsialnogo-obsluzhivaniya-v-gorode-moskve