Экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь

http://gosveteransvao.ru/meropriyatiya-proshlih-let/meropriyatiya-2021-goda/489-ekskursiya-v-voskresenskij-novo-ierusalimskij-monastyr