Тепло наших сердец - участникам СВО и жителям Донбасса

http://gosveteransvao.ru/meropriyatiya-tekushchego-goda/519-teplo-nashikh-serdets-uchastnikam-svo-i-zhitelyam-donbassa