Отчетно-перевыборное собрание по итогам работы в 2022 году

http://gosveteransvao.ru/meropriyatiya-tekushchego-goda/531-otchjotno-perevybornoe-sobranie-po-itogam-raboty-v-2022-godu