Экскурсия в музей "Собрание" на Солянке

http://gosveteransvao.ru/meropriyatiya-tekushchego-goda/487-ekskursiya-v-muzej-sobranie-na-solyanke