Альманах "Мазайка". Казаки

https://gosveteransvao.ru/meropriyatiya-tekushchego-goda/579-almanakh-mozaika-na-temu-kazachestva